การบริจาค

ในการบริจาคเงินไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแคร์คอนเนอร์ โปรดใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

บริจากเพียงครั้งเดียวกับ PayPal.Me:


บริจาคตามงวดเวลา:
การสมัครสมาชิกเพื่ออุปการะเด็ก หรือสนับสนุนงานของเรา ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาโปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

โดยเช็คหรือดราฟท์ธนาคาร:
กรุณาชำระในสกุลเงินสิงคโปร์และส่งไปที่:

Care Corner International Inc. (Thailand)
NV Residences
83 Pasir Ris Grove #03-07
Singapore 518211

การส่งเงินโดยผ่านระบบการโอนเงิน:
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินของคุณไปที่:

Care Corner Orphanage Foundation
Bangkok Bank Public Co. Ltd.
Branch: Sanpatong, Chiangmai
A/C No. 367-0-478191 Swift No. BKKBTHBK

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการบริจาค กรุณาติดต่อเราที่: carecornerorphanage@gmail.com

สนับสนุน

มูลนิธิแคร์คอร์เนอร์ต้องพึ่งพา คำอธิฐาน, ขายของทำมือ, ของขวัญตามเทศกาล, การบริจาค และการสนับสนุน คลิ๊กที่ลิงค์ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ ในประเทศไทย และช่วยให้วิสัยทัศน์ของเราเข้าถึงทั่วทั้งประเทศไทยด้วยความหวังของพระเยซู

เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่ ฮิบรู 6:10 Hebrews 6:10

มอบให้กับโรงเรียนนานาชาติเกรซ


ช่วยให้การเติบโตและพัฒนาแก่ GIS จำเป็นต้องผ่านแผนกเพื่อความก้าวหน้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิ โรงเรียนนานาชาติเกรซ ด้านการตลาด, การประชาสัมพันธ์, การประสานงานศิษย์เก่า, การศึกษาการบริการ, การจัดหางาน, การประสานงานอาสาสมัคร, ความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธกิจอื่น และการระดมทุน เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองทุกคนส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนตามวิธีการของพวกเขา แผนกยังค้นหาเงินทุนจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่จากผู้ปกครอง บริษัท และมูลนิธิและประสานงานการระดมทุนภายในที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มผลประโยชน์พิเศษอื่น อีกด้วย