การสนับสนุกเด็ก

การอุปการะเด็กจะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเช่น อาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เสื้อผ้า การขนส่ง และการพักผ่อนหย่อนใจ หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐ ($ 100) ต่อเดือนสามารถดูแลความต้องการด้านวัสดุการแพทย์และการศึกษาของเด็กคนหนึ่งได้

คุณจะสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กหรือไม่? เป็นสปอนเซอร์สิ!

ถ้าคุณสนใจในการเป็นสปอนเซอร์สำหรับเด็ก โปรดติดต่อ carecornerorphanage@gmail.com

หากต้องการบริจาคเพียงครั้งเดียว กรุณาไปที่ Donate page.