ของขวัญและงานฝีมือ

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ แคร์คอนเนอร์ เด็กๆพร้อมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่จำหน่ายเพื่อสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โปรดดูของขวัญที่ยอดเยี่ยมของเรา!