ประวัติของเรา

เป็นเวลากว่า 18 ปีที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Care Corner เป็นสถานที่ที่เด็กไทยกำพร้าและด้อยโอกาสได้พบบ้านอันเป็นที่รักและสถานที่สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของพระเยซู สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Care Corner Orphanage ยังเชื่อว่าพระเจ้าได้เรียกพวกเขาให้อยู่เพื่อสร้างอิทธิพลต่อสังคมไทยทุกระดับชั้นด้วยข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพระเยซูคริสต์

เมษายน 2538 เป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้า ครั้งแรกมันเริ่มต้นด้วยเด็กยี่สิบแปดคน ในเดือนพฤษภาคมของปี 2554 มีเด็กมากกว่าแปดสิบคนอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่สันป่าตองและที่บ้านออมซุง เป้าหมายของมูลนิธิคือการให้การพัฒนาทางจิตวิญญาณตามพระคัมภีร์, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการชี้นำทางศีลธรรมเมื่อพวกเขาเติบโต

เด็กหลายคนมาจากครอบครัวที่ติดยาเสพติด, ติดเชื้อเอดส์ และครอบครัวแตกแยก สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายังเป็นสถานที่พักพิงสำหรับเด็กผู้หญิงที่จะถูกล่อลวงไปค้าประเวณีอีกด้วย

คุณสามารถเข้าร่วมในพันธกิจได้โดย:

  • อธิฐานเผื่อเรา
  • เชิญเราให้แบ่งปันพันธกิจให้กับคริสตจักรของคุณ
  • เยี่ยมชมเราในระหว่างเดินทางปฏิบัติพันธกิจหรือในในวันหยุด
  • เป็นอาสาสมัคร (ใบอนุญาตทำงานจะจัดทำให้สำหรับอาสาสมัครระยะยาว)
  • อุปการะเด็กหรือบริจาคให้โครงการพิเศษหรือที่คุณต้องการ

บุคลากร

Ricky และ Lay Hwa เป็นผู้ก่อตั้งของมูลนิธิงตั้งแต่ปี 2538 นอกเหนือจากการดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วพวกเขายังทำหัตถกรรมขายเพื่อสนับสนุนมูลนิธิรับ, จัดโครงการอบรมการบริการหรืองานส่วนร่วมในชุมชนสำหรับเยาวชน

Ricky Tan – Ricky เริ่มทำจริงจังในปี 2525 – 2528 กับ Christian Care Center, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย เขาเข้าร่วมในโรงเรียนฝึกอบรมสานุศิษย์กับวายแวมในสิงคโปร์และต่อมารับตำแหน่งเป็นศิษยาภิบาลในสภา Full Gospel ในสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเป็นเวลาหลายปีก่อนมาที่เชียงใหม่ในปี 2536 เขาได้รับปริญญาด้านพันธกิจและเทววิทยาจาก Bethany College of Missions (สหรัฐอเมริกา) ในปี 2528 ถึง 2531

Lay Hwa – Lay Hwa เป็นครูโรงเรียนในสิงคโปร์ก่อนแต่งงานกับ Ricky เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์ (NUS) ตามด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา