วิสัยทัศน์ของเรา

เป้าหมายของมูลนิธิคือ การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณตามพระคัมภีร์, ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และชี้นำในด้านศีลธรรมให้พวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น เราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าได้เรียกใช้พวกเราให้มาร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระองค์ขึ้นในประเทศไทย และเป็นสัญญาณของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพให้กับเด็กเหล่านี้โดยการสร้างงานและวิสหกิจขนาดเล็ก และอบรมพวกเขาให้เป็น “ผู้ตั้งพลับพลา” และผู้รับใช้ในพันธกิจของพระองค์

จาก อพยพ 6:68 กล่าวว่า “เราคือยาห์เวห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสพวกเขา เราจะไถ่พวกเจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ เราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เราคือยาห์เวห์” ข้อความนี้เป็น “เรมา” จากพระเจ้าถึงเรา ตั้งแต่ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในปี 2538 วันนี้เราได้เห็นคำสัญญาของพระเจ้าที่เป็นรูปเป็นร่างต่อหน้าเรา สรรเสริญพระองค์!

บ้านสายรุ้ง

Rainbow Home ถูกก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2540 ในฐานะบ้านสำหรับเด็กติดเชื่อเอดส์ นอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์ดูแลเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ปกติเนื่องจากโรคนี้อีกด้วย

ปัจจุบัน มีเด็กอาศัยทั้งหมด 16 คนที่บ้านหลังนี้ ชีวิตที่แสนสั้นและเจ็บปวดของพวกเขาในมุมมองของคนอื่นอาจเห็นว่าไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

แต่เรากลับเห็นต่าง ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตที่ไร้เดียงสาเหล่านี้ เราพร้อมจะดูแลและให้ความรักต่อพวกเขาต่อไป

เราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของพวกเขา เราจึงเริ่มมอบอ้อมกอดด้วยความรักของพระเจ้าให้กับเขา เป้าหมายของเราคือให้เขาได้สัมผัสกับความสุขและกิจกรรมต่างๆเช่นกันกับเด็กทั่วไป

คริสตจักรและองค์กรที่ติดต่อกับเรา

  • Full Gospel Assembly  – Pastor Dorai Manikam (Elder/Pastor) Tel 780 1120/7172
  • Full Gospel Assembly  – Mr. Samuel Chan (Chairman Elder) Tel: 6339 1317
  • Full Gospel Church  – Pastor Albert Cheng (Senior Pastor) Tel: 354 0548
  • City Missions Fellowship  – Mr. Thomas Seah (Church Committee) 6433 1648
  • Bethany School of Missions  – Dr. E. Sudhir Isaiah (Academic Dean)  Tel 6348 5546
  • Asia Pacific Mission – Dr. Tan Kok Beng (CEO) Tel 6348 5546
  • FGA Marketplace Church – Pastor Jim Lim  Tel 63891902